"Mogućnosti učenja za decu do 4 godine" je projekt Ministarstva za obrazovanje kantona Cirih.

Filmovi za roditelje i stručnjake

Filmovi traju od dve do četiri minute i dostupni su na 13 jezika. Dostupni su na četiri službena jezika Švajcarske (nemački, francuski, talijanski, retroromanski) kao i na devet drugih jezika: albanski, arapski, engleski, portugalski, srpski-hrvatski-bosanski, španski, tamilski, tigrinja i turski. Filmovima se želi dopreti do roditelja i staratelja male dece, kao i stručnjaka za predškolsko obrazovanje, negu i vaspitanje. Filmovi žele da budu izvor inspiracije, da informišu i stimulišu, da potaknu na prepoznavanje i ukažu na obrazovne procese male dece u svakodnevnom životu.

Filmske serije 2014. i 2019. godine

Ministarstvo za obrazovanje kantona Cirih objavilo je po prvi put 2014. godine kratke filmove o mogućnostima učenja u svakodnevnom životu za decu mlađu od 4 godine. Filmovi za rano učenje jezika nadopunjavaju prvu seriju. Sada je na raspolaganju 65 filmova za učenje u ranom detinjstvu. Pored toga, postoji šest filmskih komentara sa objašnjenjima o dečjem učenju jezika.

Referentni okvir

Kratki filmovi o mogućnostima za učenje 2014. odnose se na „Orijentacioni okvir za obrazovanje, brigu i vaspitanje u ranom detinjstvu“ (2012.), koji je objavila Švajcarska UNESCO komisija i Švajcarska mreža za brigu o djeci. Specijalna referentna tačka filmova o ranom jezičkom obrazovanju 2019. predstavlja predmetni koncept ""Rano jezičko obrazovanje"" (2017.), koji je razvijen od strane Pedagoške visoke škole Thurgau i Instituta za dete Marie Meierhofer po nalogu Ministarstva za obrazovanje kantona Cirih.

Kontakt

Za roditelje i staratelje male dece: Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se jednom od savetovališta za roditelje: npr. savetovanje majki-očeva, savetovanje o odgoju ili obrazovanje roditelja. Ovde ćete pronaći ta mesta:
www.kjz.zh.ch/angebote-4

Za stručnjake za obrazovanje, brigu i vaspitanje u ranom detinjstvu: Informacije o ponudama za dalje obrazovanje možete pronaći ovde:
www.bfs-winterthur.ch/weiterbildung

Za informacije ili predloge o filmovima:
info@kinder-4.ch

Razmena i saradnja

S projektom «Prilike za učenje za djecu do 4 godine» Direkcija za obrazovanje kantona Zürich želi dati praktičan doprinos za rani razvoj djece. Ona to čini u interakciji i saradnji sa još mnogim drugim institucijama i organizacijama:

Centri za pomoć djeci i omladini u kantonu Zürich (kjz)

Ovdje roditelji male djece mogu pronaći u svim regijama kantona individualno savjetovanje i praktičnu podršku.

Obrazovanje roditelja kantona Zürich, Elternbildung Schweiz

Ovdje obrazovanje roditelja nudi orjentacionu pomoć i praktičnu podršku.

Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI)

Od 1957. godine se MMI angažuje za dobrobit djece i njihovih familija: s uslužnim djelatnostima za djecu, roditelje i stručna lica, s obrazovnim sadržajima, s istraživanjem prakse i još puno drugih stvari.

Schweizerische UNESCO-Kommission i Netzwerk Kinderbetreuung

S orijentacionim okvirnim programima za rano dječje obrazovanje, skrb i odgoj, ove dvije organizacije su pružile vrijednu pedagošku osnovu za cjelokupnu skrb za djecu do 4 godine.

Lotteriefonds Zürich, Jacobs Foundation Schweiz i Stiftung Mercator Schweiz

Ove tri organizacije daju važne priloge za slogu i daljnji razvoj našeg društva. Projekt Prilike za učenje realiziran je uz financijsku pomoć ovih zaklada.

Berufsfachschule Winterthur

U kantonu Zürich BFS Winterthur daje mjerodavni doprinos kod temeljitog obrazovanja i usavršavanja stručnih lica u području skrbi za malu djecu, te za rani poticaj.

kibesuisse – Verband Kinderbetreuung Schweiz

Nacionalno udruženje dječjih obdaništa i familije za čuvanje preko dana. Definira standarde kvalitete za skrb za djecu i zalaže se za njihovo provođenje.

IG Spielgruppen Schweiz

Kao ekspertni centar IG nudi praktičnu potporu za profesionalan rad kod grupnog igranja.

SSLV Schweizerischer Spielgruppenleiterinnen Verband

Kao cehovsko udruženje SSLV se na nivou Švajcarske zalaže za potrebe i interese voditeljica i voditelja grupa za igranje.

SIKJM Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien, Family Literacy

Švajcarski ekspertni centar za medije za djecu i omladinu, s čijom ponudom mogu profitirati i zainteresirani roditelji.

A:primo

Kao dobrotvorno društvo A:primo pomaže kod poticanja socijalno zapostavljene djece. A:primo nudi u Švajcarskoj program igranja i učenja pod nazivom „schritt:weise“ („korak:po:korak“).

Caritas

Za familije, ugrožene siromaštvom, Caritas nudi različite sadržaje i projekte, koji otvaraju pristup obrazovanju.

Pro Juventute

Pro Juventute pruža potporu roditeljima i djeci kroz mnogobrojne sadržaje. Tako na primjer objavljuje pisma roditelja o dječjem razvoju od rođenja.

FemmesTische

Žene razgovaraju o zdravlju, odgoju i prevenciji – sadržaj, koji zainteresiranim ženama stoji na raspolaganju u kantonu Zürich i u drugim regijama Švajcarske.

Zeppelin – familien startklar

Stručno odeljenje prati i jača porodice u posebno stresnim situacijama sa svojom decom od 0 do 3 godine.

conTAKT-kind.ch

Cilj projekta conTAKT-kind.ch je da se roditeljima podigne razina svesti za teme obrazovanja, posebno onima koji su emigrirali u Švajcarsku.

Projektni partneri

Projekt Direkcije za obrazovanje Kantona Zürich

Logo 1

Sa podrškom

Logo 1
Logo 2
Logo 3

U saradnji sa

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5

Frühe Sprachbildung 2019

Lotteriefonds Kanton Zürich; Stiftung Mercator Schweiz; Marie Meierhofer Institut für das Kind Zürich, Pädagogische Hochschule Thurgau, Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz

Lerngelegenheiten 2014

Lotteriefonds Kanton Zürich; Jacobs Foundation; Stiftung Mercator Schweiz; Viktor Dürrenberger-Stiftung Zürich; Marie Meierhofer Institut für das Kind Zürich; Partnerprojekt des Orientierungs-rahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz.