መሓገዚታት “ምህንጽቋንቋ ብኣጋ”

previewimagepreviewimage

ፖስትካርድ

ፖስትካርድ ብ 13 ቋንቋታት፣ ተኸፋቲ፣ ምስ እቶም ኣገደስቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ዝርግሐ እቶም ፊልምታት ዝምልከቱ።

Bestellen

previewimagepreviewimage

ምአሰነዪ ሓጺር ጽሑፍ “ህጻናት ክዛረቡ ይደልዩ”

ሕኣጺር ጽሑፍ ምስ መሰነዪ ርእይቶታት ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ፊልም “ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ” ብ ጀ- ኢ-ጥ

Bestellen

previewimagepreviewimage

ስኣጹን

ክኣርቶን መቐመጢ ምስ መሰነዪ ሓጺር ጽሑፍ፣ ሓጋዚ ጽሑፍን ፖስትካርድን፣ ዕንጨይቲ መዐቀቢ ምስ ኩሎም ፊልምታት

Bestellen

previewimagepreviewimage

ፍልጠታዊ ኣምር “ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ”

ምመሰረታት ናይ ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ

Bestellen

previewimagepreviewimage

ሕሓጋዚ ጽሑፍ “ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ”

ሓጺር ኣብነት ናይ ፍልጠታዊ ኣምር ንኣተገባብራ

Bestellen

previewimagepreviewimage

በራሪ ወረቐት ሰብ ሞያ

ሓጸርቲ ሓበሬታታት ብዝዛዕባ ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ ንሰብ ሞያ ብ ጀ - ኢ

Download

previewimagepreviewimage

ብበራሪ ወረቐት ስድራ ቤት

ሓጸርቲ ሓበሬታታት ብዝዕባ ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ ብፎኪስ ቋንቋ ብቋንቋታት ኣልባንያ፣ ቦዝንያ-ሰርብያ፣ ክሮኣሲያ፣ ጀርመን፣ ፖርቱጋል፣ እስጳኛ፣ ትግርኛ፣ ቱርኪ

previewimagepreviewimage

በራሪ ወረቐት ማሕበረ ሰባት

ደገፍቲ ሓሳባት ን ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ ንወሰንቲ ኣካላት ብ ጀ

Download

previewimagepreviewimage

ስሰንደቓት

ብዛዕባ ምልላይ እቶም ፊልምታት “ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ”

Download

previewimagepreviewimage

ሕኣጺር ቪድዮ

ሕኣጺር ቪድዮ ብዛዕባ “ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ”

previewimagepreviewimage

Download

previewimagepreviewimage

Moderationskarten

Für Fachleute, um ein Gespräch über frühe sprachliche Bildung zu initiieren und zu strukturieren. Für Eltern, um sie an die Bedeutung der alltäglichen Sprachbildung zu erinnern

Download

መተሓጋገዚ ንዕድል ምምሃር

previewimagepreviewimage

መሰነይታ ሓጸርቲ ጽሑፋት

ሓጸርቲ ጽሑፋትምስ ኣሰነይቲ ርእይቶታት ናይ ነፍስ ወከፍ ፊልም ብዛዕባ ዕደል ምጽናዕ ብ ጀ- ኢ- ፈ -ጥ

Bestellen

previewimagepreviewimage

ሓጸርቲ ጽሑፋት ንኣተገባብራ

ሓጸርቲ ጽሑፋት ኣተገባብራ ንምጥቃም ናይ እቶም ፊልምታት ንምኽርታት፣ ምክንኻንን ቀጻሊ ትምህርትን ምስ ኣብነታት ኣራ ብጀ

Bestellen

previewimagepreviewimage

ወረቐታት ምውህሃድ

ወረቐታት ምውህሃድ ብ ጀ -ፈ- ንኣከያይዳ ዝርርባት (ንኣብነት ንሰደቓታት ፋም)

Bestellen