பெயர் விவரக் குறிப்பு

திட்டப்பணியை ஆதரித்து நடத்துபவர்

Bildungsdirektion Kanton Zürich Bildungsplanung Logo Bildungsdirektion

கல்வி சார்ந்த திட்டமிடுதல்

 • Stephan Pfäffli

தொழில்முறையிலான மேற்பார்வை

Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich

 • Dr. Heidi Simoni
 • Doris Frei

Pädagogische Hochschule Thurgau

 • Prof. Dr. Dieter Isler
 • Claudia Hefti

படங்களின் கருத்துக்களுக்கான ஆதரவு

 • Cornelia Kazis

திரைப்படங்கள்

Minibar Film, Zürich

 • Luise Hüsler
 • Annette Carle
 • Simon Münger

Ton

 • Daniel Hobi

இணையத்தளம், வடிவம் மற்றும் போட்டோக்கள்

Rob&Rose, Zürich

 • Matthias Rohrbach
 • Brigit Rufer
 • Dominique Fischer

உயிரூட்டல்

 • Rob&Rose, Josh Schaub

Usability-Test

 • Zeix AG, Agentur für User-Centered Design

மொழிபெயர்ப்புக்கள்

 • Translation-Probst AG, Winterthur

Copyright

© Bildungsdirektion Kanton Zürich, Mai 2019