“சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி” படங்களுக்கான உதவி உபகரணங்கள்

previewimagepreviewimage

அஞ்சல் அட்டை

13 மொழிகளில் அஞ்சல் அட்டைகள், மடிக்கலாம், படங்களை மேலும் விளம்பரப்படுத்துவது பற்றிய மிக முக்கிய தகவல்கள்

Bestellen

previewimagepreviewimage

ஆதரவுக் கையேடு “பிள்ளைகள் உரையாட விரும்புகிறார்கள் ”

ஒவ்வொரு படத்திற்குமான கருத்து தெரிவிப்பு கையேடு “சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி” டொச், ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, மற்றும் இத்தாலி மொழிகளில்.

Bestellen

previewimagepreviewimage

பெட்டி

ஆதரவுக் கையேட்டுடன் காகிதப்பெட்டி, துண்டுப் பிரசுரம் மற்றும் அஞ்சல் அட்டை, மற்றும் அனைத்துப் படங்களும் பதியப்பட்ட பதிவேடு

Bestellen

previewimagepreviewimage

பாடக்கருத்து “சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி”

சிறுபராயத்திலேயே மொழிக் கல்விக்கான அடித்தளங்கள் டொச் மற்றும் ஆங்கிலம்

Bestellen

previewimagepreviewimage

துண்டுப்பிரசுரம் “சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி “

டொச் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் இத் திட்டத்தின் பயிற்சிக்கான குறுகிய பதிப்பு

Bestellen

previewimagepreviewimage

நிபுணர்களுக்கான கையேடுகள்

D, E ஆகிய மொழிகளில் சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி பற்றிய நிபுணர்களுக்கான குறுந் தகவல்கள்.

Download

previewimagepreviewimage

பெற்றோருக்கான கையேடுகள்

சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி பற்றி பெற்றோருக்கு பின் வரும் மொழிகளில் இலகுவான விளக்கம் அல்பாணி, அரபு, பொஸ்ணியா.-செர்பியா.-கொறாற்சியா, டொச், போர்த்துக்கல், ஸ்பாணியா, ரிக்னீறியா, துருக்கி

previewimagepreviewimage

கிராமசபை கையேடுகள்

சிறுபராயத்தில் மொழிக்கல்வி பற்றிய ஆதரவும் தயாரிப்பும் டொச் மொழியில்.

Download

previewimagepreviewimage

பதாகைகள்

இந்தப்படத்தின் விளம்பரம் “சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி”

Download

previewimagepreviewimage

படத் தொகுப்பு

படங்களை காட்சிப்படுத்தல் “சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி”

previewimagepreviewimage

Download

previewimagepreviewimage

Moderationskarten

Für Fachleute, um ein Gespräch über frühe sprachliche Bildung zu initiieren und zu strukturieren. Für Eltern, um sie an die Bedeutung der alltäglichen Sprachbildung zu erinnern

Download

கற்றலுக்கு உகந்த உபகரணங்கள்

previewimagepreviewimage

ஆதரவுச் சிற்றேடு

டொச், ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு மற்றிம் இத்தாலி ஆகிய மொழிகளில் பொதுவான கற்கை வாய்ப்புக்கள் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் உரிய ஆதரவு கருத்துக்களோடு.

Bestellen

previewimagepreviewimage

பயிற்சி சிற்றேடு

Bestellen

previewimagepreviewimage

தொகுத்து வழங்குவதற்கான அட்டைகள்

உரையாடலை தொகுத்து வழங்குவதற்கான அட்டைகள் டொச்,பிரெஞ் மொழியில், (z. B. für FemmesTische)

Bestellen