Vorschaubild Film கைத்தொலைபேசி

அன்றாட வாழ்வில் அதிகமாக இணைந்து உரையாடுதல்அன்றாட வாழ்வில் அதிகமாக இணைந்து உரையாடுதல்

மேலும்
Vorschaubild Film தொலைக்காட்சி

உங்கள் பிள்ளைகளை சக பிள்ளைகளுடன் உரையாட விடுங்கள்

மேலும்
Vorschaubild Film உலகப்படம்

குழந்தைகளை சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள்

மேலும்
Vorschaubild Film பூனைக்குட்டி

மொழியை பலசந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தல்

மேலும்
Vorschaubild Film மேசையில் மத்தளம்

குறிகள்,எழுத்துக்கள் மற்றும் மீடியாக்களை கண்டறிதல்

மேலும்
Vorschaubild Film முட்கள்

நன்கு அறிந்த மொழியில் உரையாடல்

மேலும்
Vorschaubild Film Leitlinie 2

படங்கள் பற்றிய கருத்துக்கள்

மேலும்
Vorschaubild zu படங்கள் „சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி“

படங்கள் „சிறுபராயத்திலேயே மொழிக்கல்வி“

மேலும்
Vorschaubild zu அனைத்து படங்களும்

அனைத்து படங்களும்

மேலும்